Ścieżka nawigacji

Aktualności

Coraz wyższe notowania ZUS

W 2009 r., w którym Zakład Ubezpieczeń Społecznych po raz pierwszy został uwzględniony w badaniach CBOS, jego pracę pozytywnie oceniało 20 proc. ankietowanych. Od początku 2015 r. w kolejnych badaniach zauważalna jest stała tendencja wzrostowa pozytywnych ocen ZUS. I tak, w marcu zeszłego roku 28 procent badanych wyraziło zaufanie wobec Zakładu. W październiku pozytywnych ocen było już 30 proc. W marcu obecnego roku zaufanie do Zakładu wzrosło do 34 proc., a w najnowszym wrześniowym sondażu wyniosło 39 proc. Co ważne, ostatniemu skokowi ocen pozytywnych towarzyszył spadek, o 3 punkty do 43 proc., ocen negatywnych.

Jak zauważają autorzy badania CBOS: "Aprobata zdecydowanie przewyższa krytykę ZUS wśród badanych w wieku powyżej 65 lat, emerytów i rencistów oraz osób praktykujących religijnie kilka razy w tygodniu. Relatywnie najczęściej dezaprobatę wyrażają osoby najmłodsze (od 18do 24 lat), pracownicy usług i administracyjno-biurowi oraz zatrudnieni w sektorze prywatnym poza rolnictwem."

Badania CBOS realizowane są metodą wywiadów bezpośrednich przeprowadzanych osobiście przez ankietera w mieszkaniach wylosowanych osób.