Ścieżka nawigacji

Aktualności

Czy roboty będą płacić składki?

Czy roboty pozbawią nas pracy i czy będą płacić składki? Zdaniem prezesa Pawła Jaroszka nie powinniśmy się obawiać, że pracy zabraknie dla ludzi. Badania wskazują, że zawody, które znamy, zmienią się lub znikną, ale pojawią się nowe, chociażby te związane z kompetencjami miękkimi. panel na EKG

- Każda rewolucja cywilizacyjna przebiegała w ten sposób. Jedne zawody znikały, pojawiały się nowe. Już teraz w wielu przypadkach prace dotychczas wykonywane przez ludzi zastąpiły roboty, jak chociażby obsługę centrali telefonicznej – mówił wiceprezes ZUS.

A czy roboty będą płacić składki na ubezpieczenia? Mecenas Bieniek-Wiera podkreślała, że kwestie związane z odprowadzaniem składek na ubezpieczenia będą zależne od podmiotowości prawnej robotów i już teraz stają się tematem rozmów w komisjach europejskich. - Kto będzie odpowiadał za wypadek spowodowany przez maszynę? Dzisiaj odpowiedzialność ponosi przedsiębiorca, właściciel maszyny, ale jeżeli urządzenie było źle skonstruowane albo zaprogramowane, to może powinien odpowiadać ich konstruktor lub programista? Czy w sytuacji, gdy takich osób jest sto albo więcej, czy do odpowiedzialności należałoby pociągnąć wszystkich? Parlament Europejski wydał wytyczne, by uregulować tę lukę – mówiła pani mecenas. W kontekście dalszej dyskusji pojawiło się pytanie, czy podmiotowość prawną uzyskać powinny wszystkie roboty, czy też tylko te wyposażone w sztuczną inteligencję. Czy skoro będziemy wykorzystywać pracę inteligentnych maszyn, a ludzie nie będą pracować, to czy roboty powinny odprowadzać składki na ubezpieczenia społeczne? Czy ich praca powinna zostać opodatkowana? Kto powinien czerpać z ich pracy zysk – konstruktorzy, programiści czy właściciele? Pytań zrodziło się wiele, być może sposobnością do rozwinięcia tej dyskusji będzie debata na kolejnym Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach.

Prezes Paweł Jaroszek uczestniczył jako ekspert w panelach: Pracownicze Plany Kapitałowe oraz Dialog jako przyszłość we współpracy administracji z biznesem.