Ścieżka nawigacji

Aktualności

Dofinansowanie z Funduszy Europejskich dla projektu ZUS - Pyrzyce

30 marca  2017 r. pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie a Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, w skład którego wchodzi Oddział w Szczecinie podpisana została umowa o dofinansowanie Projektu
pn. „Modernizacja budynku I/ZUS w Pyrzycach
 nr POIS.01.03.01-00-0168/16-00 w ramach Poddziałania 1.3.1 Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska 2014 – 2020.

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi brutto 2 529 794,88 PLN

Wysokość dofinansowania  860 188,00  PLN.

 Termin zakończenia realizacji Projektu: 31 lipca 2017 r.