Ścieżka nawigacji

Aktualności

Dofinansowanie ze środków europejskich dla projektu EESSI w ZUS

1 marca  2017 r. pomiędzy Agencją Wykonawczą ds. Innowacyjności i Sieci (The Innovation and Networks Executive Agency – INEA) z siedzibą w Brukseli  (na mocy uprawnień przekazanych przez Komisję Europejską) a Centralą Zakładu Ubezpieczeń Społecznych podpisana została umowa o dofinansowanie Projektu

pn. „Rozbudowa infrastruktury systemowo-sprzętowej środowisk Access Point (AP) i RINA na potrzeby EESSI w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.”

Nr INEA/CEF/ICT/A2016/119324

w ramach programu „Łącząc Europę” (Connecting Europe Facility - CEF) UE na lata 2014-2020.

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 1 146 463 EUR.

Wysokość dofinansowania  UE 859 847 EUR.

Termin realizacji Projektu: od 1 lipca 2017 r. do 31.05.2019 r.