Ścieżka nawigacji

Bieżące wyjaśnienie komórek merytorycznych Zakładu

Базові виплати на випадок хвороби

Інформація для громадян України, які влаштовуються на роботу у Польщі

Базові виплати на випадок хвороби

Під час працевлаштування або несільськогосподарської діяльності в Польщі та маючи медичне страхування, ви можете розраховувати на виплати з Фонду Соціального Страхування, в т.ч. на допомогу по хворобі, материнству або на догляд.

Нижче подано інформацію про ці послуги.

Допомога у випадку хвороби

Ви отримуєте право на допомогу у випадку хвороби після узгодженого страхового періоду (період очікування). Цей період залежить від типу страхування.

Якщо ви застраховані на випадок хвороби:

 1. обов'язково – отримуєте право на допомогу після 30 днів безперервного страхування на випадок хвороби,
 2. добровільно – отримуєте право на допомогу після 90 днів безперервного страхування на випадок хвороби.

До страхового періоду зараховуються попередні періоди страхування на випадок хвороби, якщо перерва в страхуванні не перевищує 30 днів або зумовлена відпусткою по догляду за дитиною, відпусткою без збереження заробітної плати або строковою військовою службою непрофесійного військовослужбовця.

Ваш період очікування включає період отримання допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами, який вам належав протягом періоду страхування на випадок хвороби, а також період соціального страхування фермерів, визначений положеннями про соціальне страхування фермерів.

Ви маєте право на допомогу на випадок хвороби без періоду очікування, якщо ви, серед іншого:

 • застрахований і втратили працездатність внаслідок нещасного випадку по дорозі на роботу або з роботи,
 • обов'язково застрахований і маєте принаймні 10 років обов'язкового страхування на випадок хвороби.

Виплата лікарняних

Якщо ви є найманим працівником, працюєте з дому або проходите альтернативну службу, то на період непрацездатності, який триває сукупно до 33 днів упродовж календарного року (а якщо вам більше 50 років – сукупно до 14 днів), ви маєте право на компенсацію на підставі ст. 92 Кодексу Праці, яку виплачує роботодавець за рахунок його коштів.

Якщо вам більше 50 років, ви маєте право на виплату лікарняних за чотирнадцять днів, починаючи з календарного року, наступного за роком, у якому ви досягли цього віку.

Період непрацездатності 33 або 14 днів, за який зберігається право на виплату лікарняних, визначається шляхом додавання окремих періодів непрацездатності впродовж календарного року, навіть якщо між ними були перерви, а також якщо ви працювали більш ніж у одного роботодавця протягом певного календарного року.

Ви маєте право на лікарняні, які фінансуються з Фонду соціального страхування, відповідно з 34-го або 15-го дня непрацездатності в календарному році.

Якщо ви застраховані з іншої причини (тобто, ви не працюєте за трудовим договором), ви маєте право на допомогу на випадок хвороби з першого дня непрацездатності згідно з умовами, встановленими законом.

Ви маєте право на щомісячну допомогу на випадок хвороби у розмірі:

 • 80% бази суми внесків, в тому числі за період перебування у лікарні,
 • 100% бази суми внесків, також за період перебування у лікарні, якщо ви стали непрацездатними:
 • в результаті нещасного випадку по дорозі на роботу або з роботи,
 • під час вагітності,
 • внаслідок проходження необхідних медичних обстежень, передбачених кандидатами в донори клітин, тканин і органів, або процедури збору клітин, тканин і органів.

Реабілітаційна допомога

Якщо ви працюєте або займаєтесь несільськогосподарською діяльністю, ви маєте право на реабілітаційну допомогу, якщо ви застраховані на випадок хвороби та відповідаєте всім переліченим нижче умовам:

 • ви вичерпали період отримання допомоги на випадок хвороби та
 • ви все ще не можете працювати та
 • подальше лікування або реабілітація вказують на відновлення вашої працездатності.

Якщо:

 • ви використали період допомоги на випадок хвороби i
 • подаєте заяву на призначення пенсії по інвалідності,
 • а лікар-експерт визначив, що подальше лікування або реабілітація вказують відновлення вашої працездатності,

ви отримаєте допомогу на період відновлення працездатності, але не більше ніж протягом 12 місяців. Допомога може бути надана одноразово або частково. Лікар-експерт Фонду соціального страхування видає рішення про надання допомоги на реабілітацію.

Допомога по догляду

Ви можете скористатися допомогою по догляду, якщо ви звільнені від роботи, оскільки мусите доглядати за:

 • дитиною віком до 8 років і якщо склалась одна з наступних ситуацій:
 • непередбачене закриття ясел, дитячого клубу, садка чи школи, які відвідує ваша дитина,
 • необхідність ізоляції дитини через підозру на інфекційне захворювання;
 • хвороба няні, з якою у вас підписаний відповідній договір, або доглядальниці, яка доглядає за дитиною,
 • пологи або хвороба вашого чоловіка/дружини чи одного з батьків вашої дитини, які постійно доглядають за дитиною, якщо вони перешкоджають догляду,
 • перебування в лікарні чи іншому медичному закладі вашого чоловіка/дружини або батьків вашої дитини, які постійно доглядають за дитиною;
 • дитиною-інвалідом (тобто, дитиною з довідкою про інвалідність чи довідкою про інвалідність яка вимагає: потреби в постійному довготривалому догляді чи допомозі іншої особи через значно обмежену можливість самостійного існування та необхідність постійної щоденної участі опікуна дитини в процесі лікування, реабілітації та виховання), яка не досягла 18 років, і якщо склалась одна з наступних ситуацій:
 • пологи чи хвороба вашого чоловіка/дружини чи одного з батьків вашої дитини, які постійно доглядають за дитиною, якщо пологи чи хвороба перешкоджають догляду,
 • перебування в лікарні чи іншому медичному закладі вашого чоловіка/дружини або батьків вашої дитини, які постійно доглядають за:
 • хворою дитиною-інвалідом віком до 18 років;
 • хворою дитиною;
 • іншим хворим членом сім'ї.

Увага!

 • Закриття ясел, садка, дитячого клубу чи школи, які відвідує ваша дитина, є непередбаченим, якщо ви були повідомлені про це менше ніж за 7 днів до їх закриття.
 • Іншим членом сім'ї є: дружина, батько/мати, батько дитини, вітчим, мачуха, свекор/свекруха, бабуся, дідусь, онуки, брати і сестри та діти віком від 14 років – лише якщо під час догляду за цим членом сім’ї ви перебуваєте разом із ним у спільному господарстві.
 • Ви можете отримати допомогу по догляду за: вашими дітьми або дітьми вашого чоловіка/дружини, усиновленими дітьми, дітьми, прийнятими на виховання та утримання (наприклад, у складі прийомної сім'ї).
 • Ви отримуватимете допомогу по догляду, незалежно від періоду вашого страхування.
 • Мати та батько дитини мають однакове право на допомогу. Проте лише один із батьків, який подає заяву на отримання допомоги, може отримати допомогу протягом певного періоду.
 • Ви маєте право на допомогу по догляду, якщо немає інших членів сім'ї, які можуть здійснювати догляд. Це не стосується догляду за хворою дитиною до 2 років.
 • Членом сім'ї, який може здійснювати догляд, не може бути особа, яка:
 • є повністю непрацездатна,
 • є хвора,
 • не є фізично чи психічно справна через свій вік,
 • веде фермерське господарство,
 • є працівником, який відпочиває після роботи в нічну зміну,
 • займається господарчою діяльністю,
 • не є зобов'язана піклуватися відповідно до положень Кодексу про сім'ю та піклування – якщо відмовляється доглядати.

Якщо мати дитини, яка отримує допомогу по вагітності та пологам протягом 8 тижнів після пологів, не може доглядати за новонародженою дитиною, то ви, як застрахований батько дитини або інший член найближчої сім’ї, можете отримати додаткову допомогу по догляду. Ви повинні припинити свою роботу чи іншу прибуткову діяльність, щоб доглядати за дитиною.

Це стосується ситуацій, коли застрахована мати дитини:

 • перебуває в лікарні чи іншому медичному закладі і не може особисто доглядати за дитиною,
 • має довідку про неможливість самостійної життєдіяльності або довідку про інвалідність значного ступеня та стан її здоров'я унеможливлює її особистий догляд за дитиною,
 • покинула дитину.

Додаткова допомога по догляду призначається не довше, ніж до досягнення дитиною 8-тижневого віку.

Ви не маєте права на допомогу по догляду за період:

 • у якому ви маєте право на виплату на основі спеціальних положень,
 • у який ви берете відпустку без збереження заробітної плати або відпустку по догляду за дитиною,
 • у якому ви тимчасово заарештовані або відбуваєте покарання у вигляді позбавлення волі,
 • перебування на лікарняному, під час якого ви працювали або використовували лікарняний всупереч його призначенню, яке було виявлено під час перевірки.

Ви маєте право на отримання допомоги не довше ніж:

 • 60 днів протягом календарного року, якщо ви доглядаєте за здоровою дитиною до 8 років або за хворою дитиною до 14 років, у тому числі за дитиною-інвалідом цього віку, або
 • 14 днів протягом календарного року, якщо ви доглядаєте за дитиною старше 14 років або за іншим хворим членом сім'ї,
 • 30 днів протягом календарного року, якщо ви доглядаєте за:
 • хворою дитиною-інвалідом, якій виповнилося, або
 • якій виповнилося 8 років, але якій ще не виповнилося 18 років, якщо внаслідок пологів, хвороби або перебування в лікарні вашого чоловіка/дружини чи одного з батьків вашої дитини, які постійно доглядають за дитиною, вони не можуть доглядати за дитиною-інвалідом.

Пам’ятайте, що якщо протягом календарного року ви доглядаєте лише за дитиною-інвалідом та іншими хворими членами сім’ї (і у вас немає інших дітей віком до 14 років), ви маєте право на допомогу по догляду не більше ніж 30 днів упродовж календарного року, але не довше ніж 14 днів для догляду за хворими членами сім'ї.

Загальний строк виплати допомоги по догляду не може перевищувати 60 днів у календарному році. Він не залежить від кількості осіб, які мають право на допомогу, кількості дітей або членів сім’ї, які потребують догляду.

Період отримання додаткової допомоги по догляду не зараховується до ліміту 60 та 14 днів у календарному році.

Допомога по вагітності та пологах

Якщо ви працюєте або займаєтеся несільськогосподарською діяльністю, ви можете розраховувати на допомогу по вагітності та пологах.

Допомога по вагітності та пологах призначається на періоди, що відповідають таким періодам:

 • відпустка по вагітності та пологах або відпустка на умовах декретної відпустки,
 • відпустка по догляду за дитиною,
 • відпустка для батька по догляду за дитиною.

Ви маєте право на допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами, незалежно від терміну страхування на випадок хвороби. Наприклад, якщо ви народили дитину наступного дня після того, як подали заявку на страхування на випадок хвороби, або заявку подав ваш платник, ви все одно маєте право на допомогу по вагітності та пологах.

Ви маєте право на допомогу по вагітності та пологах, якщо ви народили дитину під час періоду страхування на випадок хвороби або відпустки по догляду за дитиною.

Строк виплати допомоги по вагітності та пологах становить:

 • 20 тижнів (140 днів) – якщо ви народите одну дитину,
 • 31 тиждень (217 днів) – якщо ви народите двох дітей в одних пологах,
 • 33 тижні (231 день) – якщо ви народите трьох дітей в одних пологах,
 • 35 тижнів (245 днів) – якщо ви народите чотирьох дітей в одних пологах,
 • 37 тижнів (259 днів) – якщо ви народите п'ятеро і більше дітей в одних пологах.

До пологів можна взяти до 6 тижнів відпустки і допомоги по вагітності та пологах. Після пологів ви скористаєтеся відпусткою, що залишилася.

Ви також маєте право на допомогу по вагітності та пологах:

 • якщо ви працюєте за строковим контрактом, який продовжено до дня пологів,
 • якщо ви були вагітні і протягом цього часу вас звільнили (тобто, ви втратили страховку на випадок хвороби) і:
 • були порушені правила й у вас є остаточне рішення суду, або:

ваш роботодавець збанкрутував, був ліквідований чи помер. У цьому випадку, якщо вам не надали іншу роботу, ви маєте право на допомогу в розмірі допомоги по вагітності та пологах до дня народження дитини.

Ви також маєте право на допомогу по вагітності та пологах, якщо протягом періоду страхування на випадок хвороби або відпустки по догляду за дитиною:

 • ви усиновите дитину у віці:
 • до 7 років,
 • до 10 років, яка має відстрочене обов'язкове навчання, і ви звернетесь до суду з проханням про порушення справи про її усиновлення,
 • ви усиновите дитину у віці:
 • до 7 років,
 • до 10 років, яка має відстрочене обов'язкове навчання

як прийомна сім’я, крім професійної прийомної сім’ї.

Строк виплати допомоги по вагітності та пологах залежить від того, скільки дітей ви приймаєте одночасно на виховання, і становить:

 • 20 тижнів (140 днів) – якщо ви приймаєте одну дитину,
 • 31 тиждень (217 днів) – якщо ви приймаєте двох дітей,
 • 33 тижні (231 день) – якщо ви приймаєте трьох дітей,
 • 35 тижнів (245 днів) – якщо ви приймаєте чотирьох дітей,
 • 37 тижнів (259 днів) – якщо ви приймаєте п'ятьох і більше дітей.

Допомога по вагітності та пологах призначається на дитину віком до 7 років, а якщо дитина має відстрочене обов'язкове навчання – до досягнення нею 10 років.

Час виплати допомоги по вагітності та пологах не повинен бути менш як 9 тижнів (63 дні).

Якщо одному з дітей, яких ви берете на виховання, протягом отримання допомоги виповниться 7 (або 10) років, то від того дня ви будете отримувати допомогу впродовж меншого часу (відповідно до кількості інших дітей до 7 або 10 років).