Ścieżka nawigacji

Aktualności

Dorota Bieniasz z nagrodą im. Krahelskiej

Nagroda im. Haliny Krahelskiej przyznawana jest za wybitne osiągnięcia w dziedzinie poprawy warunków pracy i eliminowania zagrożeń dla zdrowia i życia w środowisku pracy. Krahelska była działaczką niepodległościową, w II Rzeczypospolitej tworzyła podstawy funkcjonowania inspekcji pracy. To największe wyróżnienie, jakie można otrzymać za wkład w działania na rzecz bezpieczeństwa w miejscu pracy.

laureaci nagrody im. K. Krahelskiej

Dorota Bieniasz od początku kariery zawodowej związana jest z tematyką zabezpieczenia społecznego i prawa pracy. Pracowała kolejno w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych, Ministerstwie Pracy i Polityki Socjalnej oraz Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, w którym pełniła funkcje zastępcy dyrektora Zespołu Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. W ostatnich latach była również członkiem Komisji Ekspertów ds. Osób Starszych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich.

To właśnie w pionie nadzorowanym przez prezes Bieniasz ZUS realizuje program dofinansowania działań skierowanych na utrzymanie zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej. Dofinansowanie dla płatników składek skutecznie promuje kwestie bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy. Dotychczas wsparcie otrzymało blisko 5,4 tys. przedsiębiorców na łączną kwotę ok. 374 mln zł. W tegorocznym konkursie na dofinasowanie projektów dotyczących poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy preferowani są pracodawcy, którzy zatrudniają osoby niepełnosprawne. Ponadto w tegorocznym konkursie innowacyjnym pomysłem Doroty Bieniasz było szczególne wsparcie pracodawców z terenów, na których odnotowywany jest największy procent wypadków przy pracy.

Dzięki promowanym przez Panią Prezes inicjatywom działania prewencyjne, które inicjuje ZUS, opierają się na współpracy m.in. z Państwową Inspekcją Pracy, Wyższym Urzędem Górniczym, Instytutem Medycyny Pracy w Łodzi, czy Centralnym Instytutem Ochrony Pracy-PIB. W efekcie powstają innowacyjne projekty, które pozytywnie wpływają na poprawę bezpieczeństwa warunków pracy w całym kraju, a tym samym pomagają zmniejszyć liczbę wypadków przy pracy.