Ścieżka nawigacji

Aktualności

Dzień Pracownika ZUS

- Dziękuję wszystkim pracownikom Zakładu za ogromne zaangażowanie w wypełnianie codziennych obowiązków. To dzięki Wam nasza instytucja sprawnie i rzetelnie sprawuje funkcję organizacji zaufania publicznego - mówiła, otwierając uroczyste obchody „Dnia Pracownika ZUS" oraz 82 rocznicy powołania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, jego prezes prof. Gertruda Uścińska.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych został powołany do życia przez prezydenta Ignacego Mościckiego równo 82 lata temu, 24 października 1934 r. Stąd też to właśnie 24 października funkcjonuje w kalendarzu jako „Dzień Pracownika ZUS". Z tej okazji w centrali Zakładu, zasłużonym swoją pracą, pracownikom ZUS, przyznano specjalne odznaczenia. Na uroczystości byli wysocy przedstawiciele ministerstw: rodziny pracy i polityki społecznej, zdrowia oraz spraw zagranicznych.

- W działaniach ZUS widoczne są coraz większe starania i troska o klienta wyrażające się w profesjonalnej obsłudze, a także dbałości o przekazywanie bieżącej informacji - mówiła wiceminister Elżbieta Bojanowska z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w imieniu minister Elżbiety Rafalskiej i nawiązała do przyszłych zadań, które stoją przed Zakładem m.in. w związku z projektem obniżenia wieku emerytalnego: - Przed Państwem wielka odpowiedzialność i duże oczekiwania.

Z kolei Konstanty Radziwiłł docenił usługi świadczone przez ZUS na rzecz sektora ochrony zdrowia, m.in. poprzez zbieranie składek na ubezpieczenie zdrowotne, czy prowadzenie rehabilitacji leczniczej: - Dziękuję wszystkim pracownikom Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za ogromną pracę jaką wykonują na rzecz polskich pacjentów. Dziękuję za sprawny system orzecznictwa rentowego i za przywracanie do pracy osób zagrożonych długotrwałą niezdolnością do pracy - stwierdził minister Radziwiłł.

Robert Kwiatkowski, prezes Państwowego Funduszu rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zwrócił uwagę na najistotniejszy - jego zdaniem - aspekt działalności ZUS tj. na służebną funkcję jaką pełni wobec społeczeństwa.