Ścieżka nawigacji

Aktualności

Dzień Seniora w ZUS

Wzięli w niej udział: prof. Gertruda Uścińska – Prezes ZUS, dr Elżbieta Ostrowska – Przewodnicząca Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inauguracja Dnia Seniora 2017 w ZUS Inwalidów i jednocześnie członek Rady Nadzorczej ZUS, Elżbieta Bojanowska – podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Tomasz Pactwa – dyrektor Biura Pomocy i Projektów Społecznych m. st. Warszawy, Anna Gawałkiewicz – p.o. dyrektora Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście, komisarz Gabriel Olewiński – zastępca komendanta Rejonowego Policji Warszawa I, Janusz Czyż – wiceprzewodniczący Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, przedstawiciele Centrali ZUS oraz seniorzy.

„Poszukujemy jak najlepszych rozwiązań, które by służyły naszym klientom, w tym także osobom w wieku senioralnym. Myślę, że hasło dzisiejszego dnia powinno być nie tylko hasłem na dzisiaj, ale na co dzień. Dlatego, że wyjście z domu jest z jednej strony potrzebą aktywności społecznej, a z drugiej strony mobilizacją, żeby podejmować ciągłe wyzwania. Dzisiejszy dzień jest szczególny, ale myślę, że należałoby dążyć do tego, aby Dzień Seniora był codziennie przez cały rok, ponieważ nie tylko Państwo na to zasługujecie, ale także my tego potrzebujemy" – powiedziała prof. Gertruda Uścińska. Prezes ZUS podziękowała także Przewodniczącej Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów za podpisanie porozumienia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

„Ten miesiąc jest dla seniorów szczególny – 1 października obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Seniora, w połowie miesiąca Europejski Dzień Seniora, a dziś Dzień Seniora w ZUS. Dla całego społeczeństwa Państwa doświadczenie zawodowe, ale przede wszystkim życiowe, to bezcenny skarb. Nie zawsze jest tak, że młodsze pokolenia chcą Was słuchać, ale przychodzi taki moment, kiedy babcia czy dziadek stają się najważniejsi. Dlatego tak istotna jest polityka społeczna adresowana do osób starszych. Rada Ministrów stara się, by był to jeden z priorytetów tego rządu. Ta polityka wobec osób starszych ma na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa, ale bezpieczeństwa rozumianego bardzo szeroko – jako wolność od zagrożeń, żeby senior mógł spokojnie myśleć o swoim zdrowiu, bezpieczeństwie ekonomicznym i mógł rozwijać swoje aktywności. Chcemy tworzyć warunki, które umożliwiłyby Państwu jak najdłuższe życie w zdrowiu i samodzielności. Życzę Państwu dużo zdrowia, poczucia wszelakiego bezpieczeństwa i żeby chciało się chcieć” – powiedziała Elżbieta Bojanowska.

Dr Elżbieta Ostrowska podziękowała Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych za wspólne zorganizowanie Dnia Seniora. Przypomniała, że seniorzy i renciści stanowią najliczniejszą grupę klientów i świadczeniobiorców Zakładu, którzy doceniają stabilność i pewność pobieranych świadczeń. Doceniają także coraz lepszą obsługę na salach obsługi klienta, a przede wszystkim to, że ZUS zaczyna mówić do swoich klientów „ludzkim głosem” – decyzje i pisma zus-owskie są coraz bardziej zrozumiałe dla przeciętnego emeryta. Zamiast życzeń przewodnicząca PZERiI zacytowała fragment wiersza Wisławy Szymborskiej „Jak się czuję”:

…”Dobra rada dla tych, którzy się starzeją:
Niech zacisną zęby i z życia się śmieją.
Kiedy wstaną rano, „części” pozbierają,
Niech rubrykę zgonów w prasie przeczytają.
Jeśli ich nazwiska tam nie figurują,
To znaczy, że ZDROWI I DOBRZE SIĘ CZUJĄ”

Tomasz Pactwa, dyrektor Biura Pomocy i Projektów Społecznych m. st. Warszawy, przedstawił działania miasta na rzecz seniorów, a podkomisarz Marcin Żórawski z Komendy Rejonowej Policji powiedział, jak można bronić się przed oszustami. Przedstawił metody działania przestępców i podał przykłady najczęstszych spraw.

Kolejne prelekcje poświęcone były zdrowemu żywieniu oraz kwestii przyznawania świadczeń emerytalnych i rentowych – jak się wylicza emeryturę, kiedy i na jakich zasadach się ją waloryzuje, na jakich zasadach przyznawana jest renta z tytułu niezdolności do pracy.

Po zakończeniu spotkania goście mogli skorzystać z indywidualnych porad ekspertów ZUS i założyć profil na PUE.