Ścieżka nawigacji

Aktualności

E-Składka – technologiczne wyzwanie ZUS

W zaledwie osiem miesięcy został opracowany i zrealizowany złożony projekt informatyczny, w ramach którego wygenerowano i wysłano dla ponad 3,4 mln płatników składek informacje o  indywidulanych numerach rachunku składkowego.  Dokonano także zmian w 50 modułach Kompleksowego Systemu Informatycznego odpowiadających za comiesięczne rozliczanie wpłat i korekt od ponad 2,5 mln aktywnych płatników składek przetwarzając środki finansowe w wysokości 19 mld zł i ewidencjonując składki dla 24 mln ubezpieczonych. Główne zmiany w KSI objęły  trzy różne podsystemy: System Ewidencji Kont i Funduszy w zakresie modyfikacji algorytmów rozliczania składek,  programu Płatnik i podsystem dochodzenia należności.

Niezależnie od zmian w KSI modyfikacje  objęły Portal Usług Elektronicznych, tak aby każdy płatnik posiadający profil na PUE mógł zobaczyć nowy sposób rozliczenia składki.

W wymiarze technologicznym rozwiązanie zostało oparte o systemy operacyjne: Linux, Unix, Windows, z/os  oraz architekturę serwerów x86, PA-RISC, Power, Itanium, mainframe.

Skala przedsięwzięcia i jego strategiczny charakter stawia je w gronie najważniejszych projektów informatycznych 2017 roku. Krótki okres legislacyjny wymagał od Zakładu dynamicznego działania w ramach powołanych struktur projektowych.