Ścieżka nawigacji

Aktualności

Edukacyjne porozumienie ZUS i Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów

- Niezwykle ważne dla ZUS jest dotarcie z wiedzą na temat ubezpieczeń społecznych do każdego zakątka Polski, a dzięki rozbudowanej strukturze Związku teraz będzie to dużo łatwiejsze – powiedziała Prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska podczas oficjalnego podpisania porozumienia w Centrali ZUS. - Chcemy pomóc w edukacji ekonomicznej osób starszych. Takie zagadnienia jak choćby mechanizm waloryzacji świadczeń dla dużej ich części seniorów wciąż pozostaje niezrozumiały – podkreślała przewodnicząca Elżbieta Ostrowska. 

Istotą porozumienia jest popularyzacja wiedzy o ubezpieczeniach społecznych wśród członków Związku poprzez edukację finansową oraz porady ekspertów ZUS. Wśród wspólnych działań znajdzie się wskazywanie korzyści i bezpieczeństwa obrotu bezgotówkowego, korzystanie z usług ZUS bez wychodzenia z domu za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych oraz inne usługi skierowane do świadczeniobiorców.

Polski Związkek Emerytów, Rencistów i Inwalidów to powstały w 1948 r. największy krajowy związek seniorów zrzeszający przeszło 400 tys. członków. Jego działania obejmują  działalność socjalną, bytową, oraz kulturalną. Organizacja posiada ponad 2 400 kół, oddziałów i klubów na terenie całego kraju.