Ścieżka nawigacji

Aktualności

Eksperci z całego świata na seminarium ISSA w ZUS

Prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska mówiła o rynku pracy i systemie zabezpieczenia społecznego w kontekście masowego napływu uchodźców z Ukrainy do Polski. Zwróciła uwagę m.in. na działania prawne, organizacyjne i finansowe podjęte przez Polskę w związku z agresją militarną Rosji na Ukrainę. Podkreśliła, że niezwykle ważna jest koordynacja władz z organizacjami pozarządowymi, a także ścisła współpraca z instytucjami ubezpieczeniowymi w innych państwach.

- Polska szybko podjęła różnorodne działania związane z przyjęciem uchodźców z Ukrainy, którzy licznie przybyli do Polski w poszukiwaniu schronienia przed militarnym atakiem Rosji na swój kraj. Obywatele polscy okazali wielką solidarność z Ukraińcami i udzielili wsparcia w postaci zakwaterowania w domach prywatnych, transportu, wyżywienia i pomocy finansowej. Działania podejmowane przez obywateli Polski budzą podziw i uznanie organizacji międzynarodowych oraz opinii publicznej w wielu krajach – powiedziała profesor.

Przyznała, że Polska bardzo szybko wdrożyła przepisy i przyjęła specjalne rozwiązania prawne np. przez uchwalenie 12 marca 2022 r. Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju (link do strony zewnętrznej).

- Na terytorium Unii Europejskiej przebywa i przemieszcza się kilka milionów obywateli Ukrainy. Istnieje silna potrzeba systemowej pracy państw członkowskich UE oraz wielu instytucji z tych państw w celu monitorowania i analizowania konsekwencji dla swobodnego przepływu osób, rynku pracy, koordynacji zabezpieczenia społecznego – stwierdziła prezes ZUS.

Wskazała na potrzebę skutecznej wymiany danych pomiędzy krajami i wewnątrz krajów, którą ułatwiłaby budowa transparentnej bazy danych. To mogłoby ułatwić międzynarodową współpracę w zakresie zabezpieczenia społecznego osób migrujących do innych państw.

uczestnicy seminarium ISSA - link do powiększonego obrazka