Ścieżka nawigacji

Aktualności

Elektroniczne zwolnienia, czyli droga do e-państwa

prof. Gertruda Uścińska przemawia na konferecji–  ZUS podejmuje wiele działań, by poprawić obsługę klientów. Również takie, które wpisują się w projekt e-państwa. To nie tylko elektroniczne zwolnienia, ale choćby e-składka czy e-akta  – podkreślała prof. Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Od 1 grudnia jedyną formą, w której można wystawiać zwolnienie lekarskie jest zwolnienie elektroniczne, obsługiwane przez system informatyczny Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zwolnienia w wersji papierowej przestały obowiązywać z końcem listopada. Od grudnia wystawiono już ponad 5 mln elektronicznych zwolnień lekarskich; jedynie 28 tys., czyli niecałe 0,6 proc. stanowią zwolnienia papierowe. Średnio do ZUS wpływa 75 tys. zwolnień elektronicznych dziennie, czyli 52 na minutę.

Eksperci zgodnie podkreślali, że wprowadzenie obowiązku elektronizacji zwolnień to ogromny sukces.

Wprowadziliśmy bezpłatny certyfikat dla lekarzy, udostępniliśmy środowisko testowe producentom aplikacji gabinetowych. Ułatwiliśmy lekarzom wystawianie elektronicznych zwolnień i cieszę się, że nasze starania przyniosły efekt – mówiła prof. Gertruda Uścińska.

Nasza współpraca z lekarzami nabrała nowego wymiaru. Wspólnie z lekarzami projektowaliśmy i testowaliśmy nowe rozwiązania – zaznaczała Magdalena Mazur-Wolak, dyrektor Departamentu Obsługi Klientów. –  Druga dobra praktyka to zmienione podejście do projektowania usługi – najpierw konsultowaliśmy z odbiorcami usługi, czego dokładnie potrzebują.

Elektroniczne zwolnienia to tylko jeden z elementów budowy e-państwa. Jak wynika z badania „Polska jako cyfrowy challenger” firmy McKinsey już ponad 70 proc. przedsiębiorców korzysta samodzielnie z e-administracji, a łącznie 35 proc. dorosłych Polaków korzysta z usług administracji państwowej przez internet. Elektroniczne zwolnienia doskonale wpisują się w ideę e-państwa.

Tradycyjna forma papierowa i przesyłanie zwolnienia pocztą to była forma archaiczna. Wprowadzenie elektronicznych zwolnień nie byłoby możliwe, gdyby nie zaangażowanie pracowników ZUS. Warto podkreślić, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest pionierem w zakresie wprowadzania rozwiązań e-państwa. Elektroniczne zwolnienia to tylko jeden z sukcesów Zakładu we wprowadzaniu projektów zaczynających siie od litery „e” jak e-składka, e-ZLA i e-akta – Marcina Zieleniecki, podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Podczas konferencji wręczono nagrody m.in. za szczególne zaangażowanie w popularyzację elektronicznych zwolnień lekarskich, współpracę przy projektowaniu rozwiązań dla lekarzy i pracodawców, wsparcie Zakładu w komunikacji o projekcie, wspieranie działań lokalnych w zakresie szkoleń i upowszechniania e-ZLA  w środowisku lekarskim. Nagrody otrzymali przedstawiciele placówek medycznych, którzy zaangażowali się w projekt e-zwolnień, także dyrektorzy oddziałów i koordynatorzy za działania na rzecz efektywnego wdrożenia e-ZLA.

Konferencję zakończył panel dyskusyjny „Kierunki rozwoju e-usług publicznych – strategia budowy e-państwa”, w którym wzięli udział: Karol Okoński, sekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji, Mariusz Kubzdyl, dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Społecznych w MRPiPS, Krzysztof Dyki, członek Zarządu ZUS nadzorujący Pion Operacji i Eksploatacji Systemów ZUS, Tomasz Zieliński,  wiceprezes Lubelskiego Związku Lekarzy Rodzinnych-Pracodawców, Wiktor Rynowiecki, zastępca dyrektora do spraw kluczowych systemów ochrony zdrowia, oraz Marcin Mika, dyrektor ds. kluczowych klientów w ADP Polska.