Ścieżka nawigacji

Aktualności

Emerytury i renty wyższe o 7%

Wskaźnik waloryzacji 107%

Przeprowadzana w tym roku przez ZUS waloryzacja procentowa polega na pomnożeniu kwoty świadczenia brutto, które przysługuje 28 lutego 2022 r. przez wskaźnik 107%. Jeśli przykładowo 28 lutego 2022 r. emerytura wynosiła 2000 zł brutto, to od 1 marca 2022 r.  wzrośnie o 140 zł brutto (2000 zł x 107% = 2140 zł brutto).

„Nie trzeba składać wniosków o waloryzację świadczenia. Każdy emeryt i rencista otrzyma z ZUS decyzję o nowej wysokości swojego świadczenia. ZUS wyśle ją w kwietniu. Wcześniej informację o waloryzacji będzie można sprawdzić na swoim koncie na Platformie Usług Elektronicznych ZUS” – mówi prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.

Wyższe świadczenia

Waloryzacja dotyczy świadczeń długoterminowych, m.in.: emerytur, rent z tytułu niezdolności do pracy, rent rodzinnych,  a także dodatków do tych świadczeń, np. pielęgnacyjnego czy dla sierot zupełnych.

Od 1 marca 2022 r. minimalna emerytura wyniesie 1338,44 zł brutto, czyli o prawie 88 zł więcej niż przed tą datą. O taką samą kwotę wzrośnie minimalna renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renta rodzinna.

Świadczenie przedemerytalne wzrośnie do 1350,70 zł, a dodatek pielęgnacyjny wyniesie 256,44 zł.

Trzynastki w kwietniu

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przygotowuje się też do wypłaty tzw. trzynastek. W tym roku wyniosą 1338,44 zł brutto.  Aby otrzymać to świadczenie nie trzeba składać żadnego wniosku.

Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne otrzymają osoby, które do 31 marca 2022 r. będą miały ustalone m.in. prawo do emerytury czy renty.

ZUS wypłaci trzynastki razem ze świadczeniami przysługującymi za kwiecień.