Ścieżka nawigacji

Aktualności

Gorzów Wielkopolski: przypieczętowali współpracę w obecności Minister Elżbiety Rafalskiej

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Gorzowie Wlkp. podpisał umowę ramową o współpracy z Akademią im. zdjęcie z podpisania umowy w Gorzowie WielkopolskimJakuba z Paradyża, która jest jedną z największych uczelni publicznych w województwie lubuskim. Udział w tym ważnym dla całego regiony wydarzeniu wzięła Elżbieta Rafalska, Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp. dołączyła do grona 30 uczelni wyższych w kraju, które współpracują z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Umowę sygnowali swoim podpisem rektor Akademii im. Jakuba z Paradyża Elżbieta Skorupska – Raczyńska oraz Paweł Jaroszek, Członek Zarządu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

W ramach umowy Akademia będzie promować ZUS, jako swojego partnera przy realizacji projektów naukowych, badawczych i rozwojowych. Oddział ZUS w Gorzowie Wielkopolskim natomiast zrealizuje wykłady, praktyki i staże, a także konsultacje dla pracowników Akademii. Kadra naukowa i studenci zyskają również merytoryczne wsparcie przy tworzeniu prac naukowych.

- Edukacja w zakresie ubezpieczeń społecznych jest niezwykle istotna. Musimy pamiętać, że sytuacja demograficzna w Polsce powoduje, że proces starzenia się społeczeństwa pogłębia się, i wiedzę na temat systemu emerytalnego powinniśmy posiadać jak najwcześniej. Wielu osobom, także studentom, emerytura wydaje się rzeczą odległą,  która ich nie dosięgnie – jest to myślenie bardzo iluzoryczne – podkreślała Minister Elżbieta Rafalska.