Ścieżka nawigacji

Komunikaty

Informacja dla dostawców aplikacji gabinetowych

Szanowni Państwo,

w związku ze zmianą zasad korzystania z symulatora usług eZLA, niezbędne jest zapoznanie osób, których nr PESEL zostały lub zostaną przekazane w celu wygenerowania danych testowych, koniecznych do korzystania z symulatora usług eZLA, z klauzulą informacyjną: „Informacją szczegółową o przetwarzaniu danych osobowych osób fizycznych, których identyfikatory PESEL są przekazywane przez Dostawcę Aplikacji Gabinetowej do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w celu wykonania testów” będącą załącznikiem nr 3 do dokumentacji dla Dostawców aplikacji gabinetowych.

Po przeczytaniu klauzuli, ww. osoby powinny podpisać zgody na przetwarzanie danych osobowych, a następnie należy je zabezpieczyć i przesłać zbiorczo na adres iag.ezla@zus.pl. Zgody można podpisać z wykorzystaniem podpisu kwalifikowanego, podpisu osobistego z dowodu osobistego, podpisu zaufanego z ePUAP. Podpisy w momencie składania muszą być ważne.

Uprzejmie prosimy o realizację ww. czynności do 31 lipca 2022 r.

UWAGA!
​​​​​​​Po tym terminie dostęp do symulatora usług eZLA będzie możliwy tylko dla osób testujących, których zgody na przetwarzanie danych osobowych zostaną dostarczone do ZUS.

Jeżeli zgody na przetwarzanie danych osobowych będą dotyczyły tylko nr PESEL należących do osób, dla których już zostały wygenerowane dane testowe, to nie należy ponownie przekazywać zestawu danych opisanego w punkcie 1., strona 5 w Dokumentacji dla Wykonawców aplikacji gabinetowych lecz tylko podpisane zgody.

Żądanie usunięcia danych osobowych z symulatora usług eZLA może podpisać tylko osoba, której dane dotyczą, następnie może ono zostać przekazane (zbiorczo) przez Wykonawcę.

Zasady przygotowania zgód na przetwarzanie danych osobowych w symulatorze usług eZLA i żądań usunięcia tych danych oraz sposób ich przekazania do ZUS, zostały opisane w Dokumentacji dla wytwórców oprogramowania Aplikacji Gabinetowych w wersja 4.10, która jest dostępna na stronie:https://bip.zus.pl/inne/wymagania-dla-oprogramowania-interfejsowego/aplikacje-gabinetowe-e-zwolnienia-

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się ww. dokumentacją, zmiany zostały wyróżnione kolorem czerwonym.