Ścieżka nawigacji

Aktualności

Informacja dla emerytów i rencistów pobierających emeryturę/rentę z litewskiej instytucji ubezpieczeniowej Sodra

Litewska instytucja ubezpieczeniowa Sodra zmienia walutę wypłaty świadczeń przyznanych przed 1 maja 2004 r.

Od 1 stycznia 2017 r. emerytury i renty przyznane przez litewską instytucję ubezpieczeniową Sodra będą wypłacane wyłącznie w walucie obowiązującej na Litwie – euro.

Zmiana dotyczy osób, które mieszkają w Polsce ale pracowały na Litwie, a teraz pobierają emeryturę lub rentę z instytucji litewskiej Sodra, przyznaną przed dniem 1 maja 2004 r. Osoby te dotychczas pobierały świadczenie z Litwy w złotych. Od 1 stycznia 2017 r. świadczenie będzie wypłacane w euro.

Osoby, te powinny zwrócić się do swojego banku o informację czy istnieje możliwość, aby na posiadany już rachunek bankowy otrzymywać przelewy w euro i czy będzie się to wiązało z dodatkowymi kosztami.

Gdyby okazało się, że na obecny rachunek bankowy nie mogą wpływać przelewy w euro, instytucja litewska zaleca otwarcie rachunku, na który takie przelewy mogą być realizowane (np. rachunku walutowego). W przypadku otwarcia nowego rachunku należy o tym poinformować instytucję litewską.

Sytuacja osób, którym przyznano litewską emeryturę lub rentę po 30 kwietnia 2004 r. nie zmienia się. Osoby takie będą miały nadal wypłacane świadczenie w walucie euro.

Dodatkowe informacje można uzyskać w instytucji litewskiej Sodra:

Adres: Konstitucijos Ave. 12, LT-09308 Vilnius

Telefon: (+370 5) 272 4864

Fax: (+370 5) 272 3641

e-mail: info@sodra.lt