Ścieżka nawigacji

Aktualności

Informacja dla płatników składek, którzy mają obowiązek złożenia zgłoszenia ZUS ZSWA

Szanowni Państwo,

przypominamy, że 31 marca 2018 r. upływa termin na złożenie dokumentu ZUS ZSWA – Zgłoszenie / korekta danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze za 2017 rok.

Zgłoszenie ZUS ZSWA są zobowiązani przekazać płatnicy, którzy mają obowiązek prowadzenia ewidencji pracowników wykonujących pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz opłacania za tych pracowników składek na Fundusz Emerytur Pomostowych1).

Szczegółowe informacje dotyczące zasad wypełnienia dokumentu ZUS ZSWA przedstawione zostały w poradniku "Zgłoszenie / korekta danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze"

1) Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 roku o emeryturach pomostowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 664, z późn. zm.)