Ścieżka nawigacji

Aktualności

Informacja w sprawie naboru na stanowiska dyrektorów oddziałów ZUS

Rozmowy zakończyły wieloetapowy proces rekrutacyjny obejmujący: test wiedzy o ubezpieczeniach społecznych i finansach państwa, sprawdzian kompetencji kierowniczych oraz rozmowy kwalifikacyjne z trzyosobowymi komisjami złożonymi m.in. z zewnętrznych ekspertów w zakresie naborów menedżerskich. Na rozmowy z prezes Zakładu wybrani zostali najlepsi kandydaci wyłonieni po we wcześniejszych etapach kwalifikacji. I tak prezes ZUS przeprowadziła rozmowy z 64 kandydatami. Dla pełnej transparentności postępowania konkursowego w tabeli przedstawiamy w kolejności alfabetycznej listę nazwisk kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani do rozmowy z prezesem ZUS. Wśród nich są obecni dyrektorzy oddziałów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zastępcy dyrektorów, naczelnicy, kierownicy, inspektorzy kontroli a także osoby spoza Zakładu. Spośród tych osób prezes ZUS wybierze 43 kierujących oddziałami Zakładu. Nowi dyrektorzy – zgodnie z zapowiedziami – będą powołani do pełnienia swoich obowiązków od 1 grudnia 2016 r.

Jednocześnie departament spraw pracowniczych zastrzega, że w przypadku gdyby pośród wskazanych kandydatów nie było, zdaniem prezes ZUS, osoby dającej rękojmię profesjonalnego zarządzania oddziałem, to istnieje możliwość powołania na czas określony p.o. dyrektora danej jednostki.

Lp.

Nazwisko

Imię

1.

Adamska

Barbara

2.

Bocheński

Adam

3.

Borkowska

Ewa

4.

Brożek

Ewa

5.

Brzeziński

Mariusz

6.

Bubnowska

Dobrochna

7.

Burtowski

Piotr

8.

Domaradzka

Krystyna

9.

Drjański

Mirosław

10.

Dyko

Beata Anna

11.

Falgier

Łukasz

12.

Furlepa

Michał

13.

Gomułka

Zbigniew Jan

14.

Grajewska

Wioletta

15.

Grzegorczyk

Jarosław

16.

Grzesik

Elżbieta

17.

Hołda

Grażyna

18.

Jaroniewski

Mariusz

19.

Jędrzejewski

Krzysztof

20.

Kaleta

Paweł

21.

Kierlańczyk

Marcin

22.

Klaman

Tomasz

23.

Konieczny

Wojciech

24.

Kopeć

Marcin

25.

Kotlarska

Dorota

26.

Kraszewski

Jerzy

27.

Książek-Grelewicz

Małgorzata

28.

Kublik

Andrzej

29.

Lewandowski

Jakub

30.

Łoś

Maciej

31.

Malińska

Jolanta

32.

Michalak

Ireneusz

33.

Mierzejewska

Romana

34.

Nowak

Adam

35.

Obiegło

Dariusz

36.

Paczuski

Marek

37.

Pałosz

Jolanta

38.

Papiewska-Borkowska

Ewa

39.

Pawlińska-Wiak

Beata

40.

Pawłowska

Aneta

41.

Pieczka

Marta

42.

Pierzynowski

Bronisław

43.

Podlaszewska

Karina

44.

Pogonowski

Marek

45.

Saczka

Krzysztof

46.

Sawicz

Jerzy

47.

Sikorski

Paweł

48.

Skąpska-Wilk

Ewa

49.

Socha

Jarosław

50.

Socha

Alicja

51.

Socha

Grzegorz

52.

Stawicki

Zbigniew

53.

Szatybełko

Dariusz

54.

Szczesna

Grażyna

55.

Szopińska-Frąszczak

Donata

56.

Śniedziewski

Roman

57.

Ulewski

Jerzy

58.

Wasąg

Zbigniew

59.

Waszak

Piotr

60.

Zawada

Roman

61.

Zdrodowska

Małgorzata

62.

Zienkiewicz

Jacek

63.

Żuchowski

Henryk

64.

Żukowski

Bohdan