Ścieżka nawigacji

Komunikaty

Informacja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 10 kwietnia 2017 r. o kradzieży, zniszczeniu, zagubieniu i zaginięciu druków zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy

Na podstawie złożonych przez lekarzy zawiadomień, Zakład Ubezpieczeń Społecznych unieważnia druki zaświadczeń lekarskich oznaczonych:

Seria

Numery

od

do

BF

8843601

8843625

BH

8451503

8451525

BN

2994430

-

BO

5031007

-

BO

5031024

-

BO

5031076

5031125

BO

5031135

5031250

BO

5031258

-

BO

5031273

-

BO

5031294

-

BO

5031314

-

BO

5011351

5031400

BO

8836871

8836875

BO

9123155

9123157

BO

4204776

4204800

BO

4204801

4204825

BO

4204851

4204875

BO

9848476

9848500

BO

7316220

7316225

BO

5361919

5361920

BO

5361922

5361925

BO

5361926

5361950

BO

5361963

5361975

BO

7677492

7677500

BO

4783526

4783550

BP

1580951

1580975

BP

2206476

2206477

BP

2206489

-

BP

2151800

-

BP

7874745

-

BP

4271252

4271275

W związku z zawiadomieniem o odnalezieniu druków zaświadczeń lekarskich oznaczonych serią i numerami BL od nr 3224701 do nr 3224725 wymienionych w komunikacie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 marca 2016 r. jako druki unieważnione, druki o podanych numerach uznaje się za ważne.