Ścieżka nawigacji

Komunikaty

Informacja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 17 lutego 2015 r. o kradzieży, zagubieniu i zaginięciu druków zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy.

Na podstawie złożonych przez lekarzy zawiadomień, Zakład Ubezpieczeń Społecznych unieważnia druki zaświadczeń lekarskich oznaczonych:

Seria

Numery

od

do

BD

1469076

1469100

BD

1469118

1469175

BG

3145518

3145525

BI

3376992

3377000

BI

3938051

3938075

BK

3898609

3898650

BK

9981551

9981575

 

 

W związku z zawiadomieniem o odnalezieniu druków zaświadczeń lekarskich oznaczonych serią i numerami BF 9162569 - 9162575 wymienionych w komunikacie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 12 grudnia 2014 r. jako druki unieważnione, druki o podanych numerach uznaje się za ważne.