Ścieżka nawigacji

Komunikaty

Informacja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 8 kwietnia 2014 r. o kradzieży, zagubieniu i zaginięciu druków zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy

Na podstawie złożonych przez lekarzy zawiadomień, Zakład Ubezpieczeń Społecznych unieważnia druki zaświadczeń lekarskich oznaczonych:

seriaNumery
oddo

BH

1107930 1107950

BH

 4861341 4861341

BI

 3292744 3292750

BI

3550629 3550629 

BI

3550631

3550631

BI

3550633

3550633

BI

 3550640

3550642

BI

 3550647

3550650

BI

 8955640

8955650