Ścieżka nawigacji

Komunikaty

Informacje dla płatników składek korzystających z programu Płatnik

Jeśli w trakcie obsługi dokumentów w programie Płatnik pojawiały się problemy związane z:

  • wysłaniem deklaracji dla płatników wyrejestrowanych z ubezpieczeń,
  • brakiem możliwości przetworzenia kolejnego dokumentu ZUS ZUA z kodem 05xx,
  • sporządzeniem dokumentu ZUS DRA z rocznym rozliczeniem za miesiąc kwiecień 2023 roku dla planików składek, którzy zakończyli działalność w grudniu 2022 roku

prosimy o zapoznanie się z poniższymi wyjaśnieniami.

  • Problemy z wysłaniem deklaracji dla płatników wyrejestrowanych z ubezpieczeń. Błąd krytyczny - brak zgłoszenia do ubezpieczeń.

Jeżeli zakończyłeś wykonywanie działalności gospodarczej (na kodzie 0510) w trakcie 2022 i w związku z brakiem innych tytułów do ubezpieczeń aktualnie podlegasz tylko dobrowolnym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz dobrowolnemu ubezpieczeniu zdrowotnemu, to w ramach rocznego rozliczenia składki zdrowotnej  zobowiązany będziesz do złożenia trzech dokumentów ZUS DRA, z trzema odrębnymi zakresami, tj:

  • zakres 01.04.2023 DRA sam za siebie z kodem 0510, gdzie wykazujesz tylko rozliczenie roczne składki zdrowotnej,
  • zakres 40.04.2023 DRA sam za siebie z kodem 1900, gdzie wykazujesz bieżące składki na ubezpieczenia społeczne,
  • zakres 51.04.2023 DRA sam za siebie z kodem 2410 i gdzie wykazujesz bieżącą składkę na ubezpieczenie zdrowotne

Pamiętaj, że wszystkie te trzy dokumenty są przekazywane do ZUS w jednym zestawie.

  • Brak możliwości przetworzenia kolejnego dokumentu ZUS ZUA z kodem 05xx.

Jeżeli chcesz przekazać do ZUS kolejny dokument ZUS ZUA z kodem tytułu ubezpieczenia 05xx, konieczne jest sprawdzenie czy poprzednie zgłoszenie z kodem 05xx zostało wyrejestrowane dokumentem ZUS ZWUA i prawidłowo przetworzone w Zakładzie.

Dopiero po przetworzeniu dokumentu ZUS ZWUA i zapisaniu daty wyrejestrowania na koncie ubezpieczonego, można utworzyć i przekazać do ZUS kolejny dokument ZUS ZUA z kodem 05xx.

  • Problemy podczas sporządzania dokumentu ZUS DRA z rozliczeniem rocznym za miesiąc kwiecień 2023 dla płatnika składek, który zakończył działalność w grudniu 2022. Program Płatnik informuje o braku ZUS DRA cz. II/RCA cz. II (kod błędu 61111302)

Jeżeli zakończyłeś działalność i w dokumentach zgłoszeniowych i rozliczeniowych wykazywałeś kod tytułu ubezpieczenia 0590, to w dokumencie ZUS DRA składanym za miesiąc kwiecień 2023 z rocznym rozliczeniem składki na ubezpieczenie zdrowotne, użyj podstawowego kodu 0510xx, który umożliwi złożenie rozliczenie rocznego składki zdrowotnej.