Ścieżka nawigacji

Aktualności

VI Forum Współpracy

Fora Współpracy są cyklicznymi wydarzeniami, które służą wymianie poglądów na temat starannie wybranych problemów w obszarze ubezpieczeń społecznych, w których uczestniczą przedstawiciele związków pracodawców, związków zawodowych, administracji publicznej i środowisk naukowych.

W VI Forum Współpracy wzięło udział 120 osób, wśród których znaleźli się między innymi: prof. Józefina Hrynkiewicz, posłanka na Sejm RP, podsekretarz stanu Renata Szczęch z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, podsekretarz stanu Kazimierz Kuberski z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz rzecznik finansowy Aleksandra Wiktorow.

Otwierając VI Forum Współpracy, profesor Gertruda Uścińska, prezes ZUS, powiedziała: – Jesteśmy krajem przyjmującym coraz więcej cudzoziemców. Wynika to z dobrej sytuacji gospodarczej i uwarunkowań geopolitycznych w Europie i w świecie. Sprzyjają temu też standardy prawne obowiązujące w polskim systemie ubezpieczeń społecznych – te same zasady ustalania składek na ubezpieczenie społeczne czy zapisana w prawie pracy zasada jednakowego traktowania pracowników.

Dr Ewa Flaszyńska z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) przedstawiła diagnozę udziału cudzoziemców w polskim rynku pracy. Dr Beata Samoraj-Charitonow z ZUS przedstawiła problematykę zapewnienia bezpieczeństwa socjalnego obywatelom państw trzecich. Dyrektor Robert Wójcik z MRPiPS omówił zagadnienia związane ze wdrożeniem polsko-ukraińskiej umowy dot. koordynacji zabezpieczenia społecznego. Cykl prezentacji zakończył prof. Paweł Kaczmarczyk z Uniwersytetu Warszawskiego, przedstawiając bilans fiskalny imigracji.

Prezentowane dane potwierdziły ważną rolę imigracji dla rynku pracy i ubezpieczeń społecznych. Skoro – jak wykazał prof. Kaczmarczyk – migracja jest pozytywna dla kraju przyjmującego zarówno w krótkim, jak i dłuższym okresie, to należy rozważyć, jakie działania warto podjąć, aby Polska nadal była przyjaznym krajem dla imigrantów zarobkowych.

Podsumowując spotkanie, prof. Gertruda Uścińska podkreśliła że w trakcie debaty poruszona była „szeroka gama problemów, od zagadnień o charakterze systemowym po brak skoordynowanej polityki dotyczącej migracji”.