Ścieżka nawigacji

Komunikaty

Komunikat dla wykonawców aplikacji gabinetowych

Szanowni Państwo,

przypominamy, że dostęp do środowiska testowego eZLA od 1 października  2022 r., będzie możliwy po wcześniejszym (przed tą datą) uzupełnieniu zgód na przetwarzanie danych osobowych osób, dla których wygenerowano dane testowe.

Nie planujemy dalszego przedłużania ww. terminu.

Jeżeli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przesłane do 30 września, będą dotyczyły tylko nr PESEL należących do osób, dla których już zostały wygenerowane dane testowe, to nie należy ponownie przekazywać zestawu danych opisanego w punkcie 1, strona 5 w Dokumentacji dla Wykonawców aplikacji gabinetowych lecz tylko podpisane zgody.

Żądanie usunięcia danych osobowych z symulatora usług eZLA może podpisać tylko osoba, której dane dotyczą, następnie mogą one zostać przekazane (zbiorczo) przez Wykonawcę.

Zasady przygotowania zgód na przetwarzanie danych osobowych w symulatorze usług eZLA i żądań usunięcia tych danych oraz sposób ich przekazania do ZUS, zostały opisane w Dokumentacji dla wytwórców oprogramowania Aplikacji Gabinetowych w wersja 4.10, która jest dostępna na stronie: https://bip.zus.pl/inne/wymagania-dla-oprogramowania-interfejsowego/aplikacje-gabinetowe-e-zwolnienia-.

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się ww. dokumentacją, zmiany zostały wyróżnione kolorem czerwonym.

Dziękujemy tym Wykonawcom, którzy zgody już przesłali do ZUS.​​​​​​​