Ścieżka nawigacji

Komunikaty

Komunikat dotyczący ogłoszonych konkursów ofert na świadczenie usług rehabilitacyjnych w stystemie ambulatoryjnym

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że w dniu 20 września 2016 r. na stronie internetowej Zakładu pod adresem www.zus.pl w zakładce "Konkursy ofert" zostały ogłoszone postępowania konkursowe na prowadzenie rehabilitacji leczniczej w schorzeniach narządu ruchu, układu krążenia, psychosomatycznych, układu oddechowego, narządu głosu i w schorzeniach onkologicznych po leczeniu nowotworu gruczołu piersiowego w systemie stacjonarnym oraz w schorzeniach narządu ruchu, układu krążenia i układu krążenia z możliwością rehabilitacji monitorowanej telemedycznie w systemie ambulatoryjnym.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że:

  • cena jednego dnia pobytu w ośrodku rehabilitacyjnym dla poszczególnych konkursów ofert w schorzeniach narządu ruchu w systemie ambulatoryjnym nie może przekroczyć  - 80,00 zł;
  • cena jednego dnia pobytu w ośrodku rehabilitacyjnym dla poszczególnych konkursów ofert w schorzeniach układu krążenia w systemie ambulatoryjnym nie może przekroczyć  - 90,00 zł;
  • cena jednego dnia pobytu w ośrodku rehabilitacyjnym dla poszczególnych konkursów ofert w schorzeniach układu krążenia z możliwością rehabilitacji monitorowanej telemedycznie w systemie ambulatoryjnym nie może przekroczyć  - 95,00 zł.