Ścieżka nawigacji

Komunikaty

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 14 lutego 2024 r. w sprawie kwoty miesięcznej uprawniającej do świadczenia uzupełniającego

Na podstawie art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (Dz. U. z 2023 r. poz. 156, 535, 1429 i 2760) ogłasza się, że od dnia 1 marca 2024 r. kwota miesięczna uprawniająca do świadczenia uzupełniającego wynosi 2419,33 zł.