Ścieżka nawigacji

Komunikaty

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie dopuszczalnej kwoty przychodu, granicznej kwoty przychodu oraz rocznej dopuszczalnej kwoty przychodu i rocznej granicznej kwoty przychodu, stosowanych przy zmniejszaniu lub zawieszaniu świadczeń przedemerytalnych oraz zasiłków przedemerytalnych

Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1725) ogłasza się, co następuje:

  1. dopuszczalna kwota przychodu odpowiadająca 25% przeciętnego wynagrodzenia w 2020 r., ogłoszonego do celów emerytalnych, od dnia 1 marca 2021 r. wynosi 1291,90 zł miesięcznie;
  2. graniczna kwota przychodu odpowiadająca 70% przeciętnego wynagrodzenia w 2020 r., ogłoszonego do celów emerytalnych, od dnia 1 marca 2021 r. wynosi 3617,30 zł miesięcznie;
  3. roczna dopuszczalna kwota przychodu od dnia 1 marca 2021 r. wynosi 15 502,80 zł;
  4. roczna graniczna kwota przychodu od dnia 1 marca 2021 r. wynosi 43 407,60 zł.