Ścieżka nawigacji

Komunikaty

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15 lutego 2022 r. w sprawie kwoty miesięcznego progu uprawniającego do świadczenia wyrównawczego

Na podstawie art. 10a ust. 5 ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1255) ogłasza się, że od dnia 1 marca 2022 r. kwota miesięcznego progu uprawniającego do świadczenia wyrównawczego wynosi 2676,88 zł.