Ścieżka nawigacji

Komunikaty

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za IV kwartał 2017 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent

Na podstawie art. 104 ust. 10 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1383, 1386 i 2120 oraz z 2018 r. poz. 138 i 357) ogłasza się, że od dnia 1 marca 2018 r. kwota przychodu odpowiadająca:

  1. 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za IV kwartał 2017 r. wynosi 3161,70 zł;
  2. 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za IV kwartał 2017 r. wynosi 5871,70 zł.