Ścieżka nawigacji

Komunikaty

Zmiany interfejsu dla aplikacji gabinetowych

Od 1 grudnia  2021 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie udostępniał tylko jedną wersję interfejsu dla producentów Aplikacji Gabinetowych o numerze 1.16. Dokumentację interfejsu opublikowano 16 maja 2021 r. Zmianie ulegnie adres do usług. Uprzejmie prosimy Wytwórców aplikacji gabinetowych o wypełnianie zgodnie ze stanem rzeczywistym, wartości pól w nagłówku pliku KEDU: producent, seria, wersja.

Prosimy też o dokonanie zmian i zapewnienie swoim klientom ciągłości przekazywania elektronicznych zwolnień lekarskich (e-ZLA) do ZUS.

W przypadku braku przełączenia aplikacji gabinetowej na nowy interfejs, lekarz w celu wystawienia e-ZLA, będzie musiał skorzystać z Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Szczegółowe informacje na temat wymagań dla oprogramowania interfejsowego dla aplikacji gabinetowych