Ścieżka nawigacji

Komunikaty

Komunikat Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 14 stycznia 2013 r. w sprawie kradzieży, zagubienia i zaginięcia druków zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy

Na podstawie złożonych przez lekarzy zawiadomień, Zakład Ubezpieczeń Społecznych unieważnia druki zaświadczeń lekarskich oznaczonych:

seria

Numery

od

do

AI

3548976

3549000

AU

1385460

1385476

BE

6853933

6853933

BE

7607276

7607300

BE

9365726

9365750

BF

8483157

8483175

BG

2264872

2264925