Ścieżka nawigacji

Komunikaty

Konkursy ofert na świadczenie usług rehabilitacyjnych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że w dniu 30 sierpnia 2018 r. na stronie internetowej Zakładu pod adresem www.zus.pl w zakładce „Konkursy ofert” zostało ogłoszone postępowanie konkursowe na prowadzenie rehabilitacji leczniczej. Materiały konkursowe, zawierające m. in. szczegółowe informacje, zostaną zamieszczone na stronie internetowej ZUS nie później niż 31 sierpnia 2018 r.