Ścieżka nawigacji

Aktualności

Konsorcjum HP i Kamsoft dostosują KSI do e-ZLA

Konsorcjum będzie miało za zadanie zapewnić współpracę KSI ZUS z Platformą Usług Elektronicznych ZUS (pue.zus.pl) pod kątem projektu elektronicznych zwolnień lekarskich. W ramach tego przedsięwzięcia system informatyczny ma także zostać dostosowany do zmian w prawie w zakresie ustalania podstawy wymiaru zasiłków oraz przyznawania zasiłku macierzyńskiego i opiekuńczego.

Postępowanie w celu zawarcia umowy wykonawczej prowadzone było w ramach podpisanej wcześniej umowy ramowej dotyczącej modyfikacji i rozbudowy KSI.

ZUS w listopadzie 2013 r. podpisał z Asseco Poland, konsorcjum Hewlett-Packard Polska i Kamsoft oraz Capgemini Polska, czteroletnią umowę ramową na świadczenie usług związanych z rozwojem Kompleksowego Systemu Informatycznego (KSI ZUS).

W przetargu na dostosowanie oprogramowania KSI ZUS do współpracy z PUE pod kątem projektu E-zwolnienia oraz dostosowanie do zmian w zakresie ustalania podstawy wymiaru zasiłków oraz przyznawania zasiłku macierzyńskiego i opiekuńczego konsorcjum HP/Kamsoft zaproponowało cenę brutto jednego punktu funkcyjnego na 7 298,05 zł, co oznacza, że maksymalna cena oferty brutto to około 13,8 mln zł. Capgemini Polska Sp. z o.o. zaoferowało cenę jednego punktu na ponad 11 044,17 zł i maksymalną cenę oferty na prawie 21 mln zł. Asseco Poland zaoferowało 10 860,00 zł za jeden punkt funkcyjny, a maksymalna cena oferty to około 20,5 mln zł.

Konkurencja pomiędzy rywalizującymi ze sobą firmami spowodowała, że wszystkie 3 złożone oferty bazowały na wartości punktu funkcyjnego niższej od maksymalnej wartości 15 150,00 zł określonej w umowie ramowej.

Po podpisaniu w dniu 4 listopada 2014 r. Umowy pomiędzy ZUS a konsorcjum HP/Kamsoft, wszyscy wykonawcy ww. umowy ramowej realizują kontrakty udzielone na jej podstawie.