Ścieżka nawigacji

Aktualności

Konto dla klienta ZUS

Celem konkursu jest zachęcanie klientów ZUS do zakładania kont bankowych i tym samym odbieranie świadczeń w formie bezgotówkowej. Obecnie udział wypłat świadczeń na rachunki bankowe kształtuje się średnio na poziomie 63,5 proc. w stosunku do wszystkich wypłat. Najmniej emerytów i rencistów korzysta z bankowości elektronicznej w regionach południowo-wschodnich. Mniej niż połowa klientów oddziałów ZUS w Radomiu, Tarnowie czy Nowym Sączu ma przelewane świadczenia na konta bankowe. Powyżej średniej są natomiast klienci oddziałów ZUS z regionów północno-zachodnich: Oddział w Toruniu -blisko 68 proc., w Poznaniu - 68,5 proc. Tradycyjnie najwięcej świadczeń drogą elektroniczną trafia do odbiorców w Warszawie - ponad 69,5 proc. W zdecydowanej większości na konta bankowe trafiają nauczycielskie świadczenia kompensacyjne (95,1 proc.), emerytury pomostowe (92,3 proc.)  i świadczenia przedemerytalne (86,7 proc.). Najniższy procent przelewów elektronicznych dotyczy standardowych emerytur i rent. Tylko nieco ponad 50 proc. rent rodzinnych trafia do rachunki bankowe zainteresowanych.

Uczestnikami konkursu mogą być banki i holdingi bankowe. Przygotowane przez te instytucje oferty dla świadczeniobiorców muszą być bezpłatne. Każdy więc emeryt i rencista, który zdecyduje założyć konto, musi mieć je prowadzone za darmo przez 24 miesiące. Darmowa powinna być również obsługa karty i wypłaty w bankomatach.

Projekty konkursowe oceniane będą pod względem poziomu rozpoznania potrzeb odbiorców oraz różnorodności i sposobu dostosowania kanałów komunikacji do charakteru wskazanej grupy klientów. Istotna będzie czytelność i spójność przekazu, dostępność oferty i możliwość jej realizacji. Cztery najbardziej innowacyjne i pomysłowe projekty otrzymają rekomendację Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Stąd wybrane w drodze konkursu banki będą mogły używać logotypu ZUS w działaniach marketingowych uwzględnionych w projekcie oraz korzystać ze wsparcia Zakładu przy dotarciu do klientów m.in. poprzez możliwość zamieszczania materiałów informacyjnych w publikacjach ZUS oraz na stronie internetowej Zakładu.

Wszelkie pytania można zgłaszać do 10 października. Termin składania ofert konkursowych upływa 24 października o godzinie 12.00. Szczegółowe informacje oraz Regulamin konkursu dostępne są tutaj.