Ścieżka nawigacji

Komunikaty

Lista rankingowa projektów, które uzyskały pozytywną ocenę merytoryczną w konkursie nr 2019.01

Uprzejmie informujemy, że 18 grudnia na stronie BIP opublikowaliśmy listę rankingową projektów, które uzyskały pozytywną ocenę merytoryczną (pdf 1,1mb).

Płatnikowi składek, którego projekt o dofinansowanie nie został umieszczony na liście rankingowej projektów, przysługuje odwołanie do Komisji Odwoławczej powołanej przez Prezesa Zakładu w przypadku naruszenia procedury konkursowej lub innych naruszeń formalnych.

Więcej informacji na temat konkursu (przekierowanie na strone BIP ZUS.