Ścieżka nawigacji

Aktualności

Medal Szuberta w Centrali ZUS

- To pokłosie podpisanej we wrześniu umowy o współpracy pomiędzy ZUS i PAN - powiedziała prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska. Prezes ZUS, prof. Gertruda Uścińska na posiedzeniu plenarnym Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN w centrali ZUS

- Współpraca nauki ze światem praktyki jest jednym z priorytetów PAN. Badania naukowe nie są prowadzone tylko z ciekawości świata, ale bardzo się przydają w każdej z badanych dziedzin - mówił wiceprezes PAN, przewodniczący kapituły Medalu Szuberta, prof. Edward Nęcka. - Dzisiejsze wydarzenie to bardzo wymierny przykład tej współpracy - dodał.

Medal im. Wacława Szuberta przyznawany jest za wybitne osiągnięcia praktykom i teoretykom w dziedzinie nauk o pracy i polityki społecznej. 

Wacław Szubert (1912-1994) był wybitnym prawnikiem i ekonomistą, profesorem Uniwersytetu Łódzkiego. Uważany jest za światowego prekursora dziedziny prawa zajmującego się ochroną pracy. Od 1985 roku piastował funkcję prezesa honorowego Międzynarodowego Towarzystwa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Medal upamiętniający jego dorobek przyznawany jest przez Polską Akademię Nauk od 1997 r. W tym roku uhonorowani zostali:

  • prof. dr hab. Marta Juchnowicz ze Szkoły Głównej Handlowej,  Członek  Polskiej Akademii Nauk,  Dyrektor Instytutu Kapitału Ludzkiego w SGH, redaktor naczelna czasopisma "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów". Jest autorką i współautorką ponad 200 publikacji, w tym 27 książek,
  • Barbara Szatur-Jaworska jest doktorem habilitowanym prof. Uniwersytetu Warszawskiego, Kierownikiem Zakładu Teorii i Metodologii Polityki Społecznej, kierownikiem projektu naukowego pt. "Polityka społeczna wobec starzenia się ludności Polski w latach 1971-2013", autorką podręczników z zakresu diagnozowania społecznego i gerontologii społecznej,
  • prof. dr hab. Marek Bednarski z Uniwersytetu Warszawskiego, profesor Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych w Zakładzie Zatrudnienia i Rynku Pracy, profesor Katedry Ekonomii Politycznej UW, członek Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN, członek zespołu redakcyjnego czasopisma "Ekonomista".

Medale nagrodzonym laureatom wręczyli prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska oraz wiceprezes Polskiej Akademii Nauk prof. Edward Nęcka. Decyzję o przyznaniu wyróżnień podejmuje Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN na podstawie rekomendacji Kapituły Medalu, której przewodniczy prof. Jan Wojtyła.

Ponadto w konkursie na najlepsze prace z zakresu polityki społecznej i pracy wyróżnieni zostali: dr hab. Sławomir Kalinowski, dr Dariusz Klimek, dr hab., prof. UŁ Izabela Warwas  oraz dr hab., prof. UW Barbara Szatur-Jaworska. Laureaci otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody ufundowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Posiedzenie Komitetu zamknęła debata na temat dwóch zagadnień. Pierwsze z nich to szanse i zagrożenia wynikające z projektu jednolitej daniny jako nowego modelu finansowania dóbr publicznych i świadczeń społecznych. Przedstawiła je prof. Stanisława Golinowska.  Drugim punktem debaty, przybliżonym przez prof. Gertrudę Uścińską, była kwestia gwarancji państwa dla współczesnych systemów emerytalnych.