Ścieżka nawigacji

Aktualności

Młodzi o systemie emerytalnym

W debacie oksfordzkiej zmierzyły się dwa czteroosobowe zespoły. Każdy z nich dążył do udowodnienia swojej racji. Pierwszy zespół reprezentował Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu i był obrońcą tezy „W Polsce powinno wprowadzić się emeryturę obywatelską”. Natomiast drużynę opozycji reprezentowała Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu.

Debatę otworzył Dziekan Wydziału Prawa i Administracji prof. dr hab. Zbigniew Witkowski i Paweł Jaroszek, członek Zarządu ZUS.

Debata była bardzo emocjonująca, każdy z mówców musiał zmierzyć się z pytaniami i argumentami przeciwnej drużyny. Po czasie przewidzianym na wystąpienia członków drużyn również publiczność miała okazję do zadawania pytań uczestnikom. Kapituła oceniająca debatujące zespoły uznała debatę za remisową ze wskazaniem na kunszt zespołu reprezentującego Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Na koniec spotkania Paweł Jaroszek, wiceprezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zaprosił uczestników debaty na Welconomy Forum w Toruniu. Zakład Ubezpieczeń Społecznych był gospodarzem jednej z dyskusji panelowych zatytułowanej „Kto zapłaci za nasze emerytury jak nie będzie pracowników? Rynek pracy a system ubezpieczeń społecznych”.

Organizatorami cyklu spotkań „Młodzi o systemie emerytalnym” są Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Instytut Badań Strukturalnych.