Ścieżka nawigacji

Aktualności

Można zamienić rentę uczniowską na socjalną

Aby zamienić rentę uczniowską na socjalną, należy złożyć wniosek do ZUS. Zamiana przysługuje od miesiąca złożenia wniosku, co oznacza, że jeśli ktoś złoży wniosek w grudniu 2022 r., otrzyma rentę socjalną od 16 grudnia 2022 r.

Zamiana renty uczniowskiej na socjalną oznacza, że renta uczniowska ustanie, a wraz z nią – dodatek pielęgnacyjny, jeśli przysługiwał wraz z rentą uczniowską. Osoba uprawniona może wówczas wystąpić o przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego do urzędu gminy lub miasta według swojego miejsca zamieszkania.

ZUS rozpatrzy z urzędu prawo do renty socjalnej w zbiegu z rentą rodzinną, przysługujące osobom uprawnionym do renty rodzinnej w kwocie nieprzekraczającej 200% najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 27 października 2022 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw Dz.U. poz. 2476.