Ścieżka nawigacji

Aktualności

Nagroda Głównego Inspektora Pracy im. Haliny Krahelskiej

Uroczyste wręczenie nagrody odbyło się 18 listopada na Zamku Królewskim w Warszawie. Nagroda przyznawana jest za wybitne osiągnięcia w dziedzinie: nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy, prewencji zagrożeń zawodowych, wynalazczości, projektowania bezpiecznych technik i technologii, a także popularyzacji ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i prawa pracy.

Dyrektor DPR ZUS z nagroda, stroi na tle baneru wydarzenia

Dyrektor Elżbieta Dobrowolska otrzymała nagrodę za wybitne dokonania na rzecz ochrony człowieka w pracy, w szczególności za dotychczasową działalność zawodową na rzecz prewencji rentowej i wypadkowej.