Ścieżka nawigacji

Aktualności

Niemal 15,7 mln osób ubezpieczonych w ZUS

Rośnie liczba osób ubezpieczonych zarejestrowanych w ZUS. Na koniec września 2021 roku składki na ubezpieczenia społeczne płaciło 15,69 mln osób, czyli o 212,2 tys. więcej niż w lutym 2020 roku.

– Stopniowe znoszenie obostrzeń epidemicznych w ubiegłych kwartałach pozytywnie wpłynęło na wskaźniki aktywności gospodarczej w wielu branżach. Liczba płatników w ubezpieczeniu emerytalnym na koniec września br. wyniosła 2,6 mln, a w ubezpieczeniu zdrowotnym – prawie 2,9 mln – mówi prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.

Coraz więcej Polaków wykonuje pracę agencyjną, pracuje na podstawie umowy zlecenie oraz prowadzi własną działalność gospodarczą. Nigdy jeszcze nie było tak dużo ubezpieczonych cudzoziemców. Na koniec września było ich 864,6 tys. Dla porównania, jeszcze w lutym 2020 roku, tuż przed wybuchem pandemii, liczba cudzoziemców zgłoszonych do ubezpieczenia w ZUS nieznacznie przekraczała 688 tys. (wzrost o ponad 20 proc.). Największy wzrost dotyczy obywateli Ukrainy (o 7,6 tys.), Białorusi (2,3 tys.) i Gruzji ( tysiąc).

Jednocześnie spada stopa bezrobocia – według szacunków resortu rodziny i polityki społecznej wyniosła we wrześniu 5,6 proc. (spadek o 0,2 proc. w porównaniu z sierpniem 2021 r.). Na końcu września w urzędach pracy zarejestrowanych było 936 tys. osób bezrobotnych. To niemal 88 tys. mniej niż przed rokiem – spadek o 8,6 proc.