Ścieżka nawigacji

Aktualności

Niższy wiek emerytalny od 1 października 2017 r.

Kiedy przyznamy Ci emeryturę

Złóż wniosek, abyśmy mogli przyznać Ci emeryturę. Możemy to zrobić nie wcześniej niż od miesiąca, w którym otrzymamy Twój wniosek. Możesz go złożyć najwcześniej 30 dni przed dniem, w którym ukończysz powszechny wiek emerytalny.

Od czego zależy wysokość Twojej emerytury

Sam możesz zdecydować, kiedy przejdziesz na emeryturę. Pamiętaj jednak, że jej wysokość zależy od:

 • opłaconych i zwaloryzowanych składek na ubezpieczenie emerytalne,
 • zwaloryzowanego kapitału początkowego
 • średniego (statystycznego) dalszego trwania życia.

Oznacza to, że im dłużej pracujesz (płacisz składki), tym wyższą emeryturę otrzymasz.

Kiedy przyznamy Ci emeryturę minimalną

Jeśli Twoja emerytura będzie bardzo niska, ale Twój staż ubezpieczeniowy (czyli okresy składkowe i nieskładkowe) wyniesie:

 • co najmniej 20 lat (do 30 września 2017 r. wymagany jest co najmniej 22-letni staż), jeśli jesteś kobietą,
 • co najmniej 25 lat, jeśli jesteś mężczyzną,

przyznamy Ci emeryturę minimalną. Od 1 marca  2017 r. wynosi ona 1000 zł.

Czy zachowasz Twoje prawa do świadczeń

Jeśli 1 października 2017 r. będziesz miał prawo do:

 • świadczenia (zasiłku) przedemerytalnego,
 • nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,
 • emerytury pomostowej,
 • renty z tytułu niezdolności do pracy (przyznanej na okres do osiągnięcia podwyższonego wieku emerytalnego lub na okres przypadający po dniu osiągnięcia tego wieku albo na trwałe),

to zachowasz je po wejściu w życie ustawy obniżającej wiek emerytalny. Pomimo to możesz ubiegać się o przyznanie emerytury – pod warunkiem, że:

 • ukończyłaś 60 lat
 • ukończyłeś 65 lat.

W sekcji Baza wiedzy, Świadczenia, znajdziesz szczegółowe informacje dotyczące zmian w przepisach emerytalnych od 1 października 2017 r.