Ścieżka nawigacji

Aktualności

Nowe rozwiązania przewidziane w ustawie z 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2tzw. „Tarcza antykryzysowa 3.0”

Nowe rozwiązania rozszerzają pomoc dla przedsiębiorców w zakresie:

  1. świadczenia postojowego dla osób prowadzących działalność – dla świadczeń przyznawanych po raz pierwszy obowiązuje warunek rozpoczęcia działalności przed 1 kwietnia, a nie jak dotychczas przed 1 lutego,
  2. zwolnienia z opłacania składek za kwiecień i maj 2020 r. – takie zwolnienie, poza dotychczasową grupą uprawnionych, mogą uzyskać:
  • osoby prowadzące pozarolniczą działalność przed 1 kwietnia 2020 r. opłacające składki wyłącznie za siebie, jeżeli ich przychód z działalności w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek, przekraczał kwotę 15 681 zł, tj. 300 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto za 2020 r., a dochód nie przekraczał 7000 zł; osoby te uzyskają zwolnienie w wysokości składek obliczonych od najniższej podstawy ich wymiaru,
  • korzystające z ulgi na start, jeżeli:
  • ich przychód z działalności w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek, nie przekraczał kwoty 15 681 zł., tj. 300 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto za 2020 r., albo
  • ich przychód z działalności w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek, przekraczał kwotę 15 681 zł., tj. 300 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto za 2020 r., a dochód nie przekraczał 7000 zł.

Osoby te będą korzystały ze zwolnienia za kwiecień i maj w wysokości należnych składek, nawet gdyby składki te zostały już opłacone.

Ze zwolnienia w wysokości odpowiednio 100 proc. albo 50 proc. należnych składek za marzec, kwiecień i maj mogą również skorzystać płatnicy składek, którzy zgłosili do ubezpieczeń społecznych wyłącznie pracowników młodocianych.