Ścieżka nawigacji

Aktualności

Nowe zasady ustalania podstawy wymiaru składek pracowników delegowanych

Informujemy, że 1 października 2016 r. nastąpiła zmiana brzmienia § 2 ust. 1 pkt 16 rozporządzenia z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 2236 i z 2016 r. poz. 1381).

Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące ustalania podstawy wymiaru składek pracowników delegowanych według zasad obowiązujących od 1 października 2016 r. zostały zamieszczone w zakładce ,,Bieżące wyjaśnienia komórek merytorycznych".