Ścieżka nawigacji

Aktualności

Od 2018 r. zmiany dla Funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej

Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej od 1 stycznia 2018 r. podlegają wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu. Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne stanowi uposażenie funkcjonariusza. Oznacza to, że funkcjonariusze powinni zostać wyrejestrowani z dotychczasowych ubezpieczeń i ponownie zgłoszeni wyłącznie do ubezpieczenia zdrowotnego.

Ważne
Za funkcjonariusza, który zostanie zwolniony ze służby i nie spełnia warunków do uzyskania emerytury policyjnej lub renty inwalidzkiej, składki na ubezpieczenia społeczne przekazane są do ZUS.

Składki do ZUS również przekazane są na wniosek funkcjonariusza, gdy funkcjonariusz ma tylko prawo do nabycia policyjnej renty inwalidzkiej.