Ścieżka nawigacji

Aktualności

Wznowiliśmy kierowanie na rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej ZUS

Jeśli jesteś skierowany na rehabilitację w systemie stacjonarnym, otrzymasz z ZUS zawiadomienie o skierowaniu na rehabilitację leczniczą wraz z ulotką informacyjną.

Po otrzymaniu Zawiadomienia skontaktuj się z ośrodkiem i podaj aktualny numer telefonu. Ośrodek rehabilitacyjny poinformuje Cię o wystawionym zleceniu na badanie – test w kierunku SARS-CoV-2.

Jeśli jesteś skierowany na rehabilitację w systemie ambulatoryjnym nie wykonujesz testu w kierunku SARS-CoV-2.

Aktualnie turnusy w ośrodkach zlokalizowanych w powiatach oznaczonych kolorem czerwonym odbywają się zgodnie z harmonogramem.

PAMIĘTAJ!

Jeżeli nie skontaktujesz się z ośrodkiem to nie wykonasz testu i nie będziesz mógł skorzystać z rehabilitacji leczniczej!

Jeśli jesteś skierowany na rehabilitację w systemie ambulatoryjnym, nie wykonujesz testu w kierunku SARS-CoV-2.

WAŻNE:

Na rehabilitację zabierz ze sobą środki ochrony osobistej (rękawiczki, maseczki lub przyłbice).

Nie planuj podróży zanim Ośrodek nie poinformuje Cię o negatywnym wyniku testu!

Pamiętaj, poinformuj:

  • swój oddział ZUS – jeśli nie możesz jechać na rehabilitację,
  • ośrodek rehabilitacyjny – o zmianie numeru telefonu.

Jeśli jesteś na kwarantannie albo w izolacji lub przebywasz z osobą w kwarantannie albo izolacji w warunkach domowych nie możesz zgłosić się  do ośrodka! POZOSTAŃ W DOMU! Nie jedź!

W razie dodatkowych pytań skontaktuj się:

  • z oddziałem ZUS - w sprawie otrzymanego skierowania na rehabilitację,
  • z ośrodkiem rehabilitacyjnym - w sprawie wykonania testu.