Ścieżka nawigacji

Komunikaty

Ograniczenie w dostępie do wniosków RKO-ODW, SW-ODW, SW-D-ODW po południu 31 marca

W związku z koniecznością przeprowadzenia prac serwisowych na portalu PUE ZUS 31 marca od 15:00 do 18:00 mogą wystąpić problemy z dostępnością wniosków:

  • RKO-ODW - Odwołanie do Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych od decyzji w sprawie rodzinnego kapitału opiekuńczego (dla rodziców i osób, które wystąpiły do sądu opiekuńczego z wnioskiem o przysposobienie dziecka),
  • SW-ODW - Odwołanie do Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych od decyzji w sprawie świadczenia wychowawczego 500+ (dla rodziców, osób sprawujących pieczę nad dzieckiem, opiekunów prawnych, opiekunów faktycznych),
  • SW-D-ODW - Odwołanie do Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych od decyzji w sprawie świadczenia wychowawczego 500+ (dla dyrektorów: placówek opiekuńczo-wychowawczych, opiekuńczo-terapeutycznych, interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych lub domów pomocy społecznej).

W tym czasie będzie możliwe korzystanie z portalu PUE ZUS oraz pozostałych wniosków dostępnych na portalu.

Przepraszamy za utrudnienia.