Ścieżka nawigacji

Aktualności

Ostatni dzień na złożenie wniosku o zwrot nadpłaty składki zdrowotnej

Jeżeli w rocznym rozliczeniu składki na ubezpieczenie zdrowotne okazało się, że płatnik wpłacił kwotę wyższą niż ustalona, przysługuje mu zwrot nadpłaty.

Wniosek o zwrot nadpłaty powinien automatycznie pojawić się na profilu płatnika na PUE ZUS. Można go znaleźć w widoku „Dokumenty i wiadomości”, sekcja „Dokumenty robocze”. Przygotowany dokument należy sprawdzić i podpisać, a następnie wysłać go do ZUS.

Jeżeli z rozliczenia rocznego wynika nadpłata, a na profilu płatnika na PUE ZUS nie utworzył się wniosek o jej zwrot, płatnik składek może sporządzić taki wniosek samodzielnie.

Aby to zrobić, należy wybrać wniosek RZS-R z listy dostępnych dokumentów w sekcji „Dokumenty robocze”. Dokument ten należy wypełnić, wskazując kwotę zwrotu, która wynika z rocznego rozliczenia. Jest to kwota z pozycji 27 w bloku XII ZUS DRA lub III.F ZUS RCA.

Przedsiębiorcy powinni również zweryfikować, czy podpowiadany na wniosku numer rachunku, na który ma być przekazany zwrot, jest poprawny, lub wprowadzić go ręcznie.

Nadpłatę ZUS przekaże na rachunek bankowy zapisany na koncie płatnika składek najpóźniej do 3 sierpnia tego roku.