Ścieżka nawigacji

Aktualności

Otrzymałeś informację o zwolnieniu z opłacania należności za marzec, kwiecień lub maj 2020? Otrzymałeś więc pomoc publiczną

Zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek stanowi pomoc publiczną. Pomoc ta może zostać przyznana przedsiębiorstwu, które na 31 grudnia 2019 r. nie znajdowało się w trudnej sytuacji w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE).

Kwota udzielonej pomocy publicznej w formie zwolnienia z obowiązku opłacania należności zawarta jest w informacji o rozpatrzeniu Twojego wniosku. Kwota udzielonej pomocy publicznej wyrażona jest w walucie polskiej (zł) oraz euro. Kurs euro ustalany jest na dzień udzielenia pomocy.