Ścieżka nawigacji

Działania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na rzecz osób z niepełnosprawnością

Działania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na rzecz osób z niepełnosprawnością

Priorytetami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w zakresie działania na rzecz osób z niepełnosprawnością są w szczególności:

  • zapewnienie kompleksowej obsługi klientów z niepełnosprawnością,
  • dostosowanie budynków Zakładu dla potrzeb osób z niepełnosprawnością,
  • zapewnienie dostępności i kontrola przestrzeni elektronicznej Zakładu dla środowiska osób z niepełnosprawnością,
  • prowadzenie działań na rzecz osób z niepełnosprawnością w zakresie prewencji rentowej i wypadkowej,
  • podejmowanie działań mających na celu zwiększenie zatrudnienia osób z niepełnosprawnością w Zakładzie,
  • umożliwienie osobom z niepełnosprawnością zdobywania doświadczenia zawodowego w Zakładzie poprzez odbywanie praktyk studenckich oraz staży zawodowych,
  • podejmowanie współpracy z organizacjami działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnością, w tym m.in.:

Dzień Otwarty w ZUS dla Osób z Niepełnosprawnością

Zakład Ubezpieczeń Społecznych organizuje cyklicznie  "Dzień Otwarty w ZUS dla Osób z Niepełnosprawnością". Podczas dnia otwartego w ZUS wszyscy zainteresowani otrzymają kompleksową informację dotyczącą ubezpieczeń społecznych i możliwości aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością.

Wszystkie oddziały ZUS w kraju przygotowują na ten dzień specjalny program. Można spotkać się wtedy z przedstawicielami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, Powiatowych Urzędów Pracy oraz innych instytucji i organizacji pozarządowych realizujących zadania na rzecz osób z niepełnosprawnością.

Eksperci udzielają informacji i porad dotyczących świadczeń z ubezpieczeń społecznych, orzecznictwa lekarskiego, rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej. Doradzają również, jak poszukiwać pracy oraz jak otworzyć własną działalność gospodarczą. Podczas Dni Otwartych w ZUS można także poznać twórczość osób z niepełnosprawnością i nabyć prace wykonane w ramach warsztatów terapii zajęciowej.


Powiązane informacje ZUS

Partnerstwo na rzecz dostępności

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przystąpił do Partnerstwa na rzecz dostępności realizowanego w ramach programu „Dostępność Plus”. Z uwagi na epidemię uroczystość podpisania partnerstwa odbyła się zdalnie w postaci wideokonferencji. Udział w spotkaniu wzięła pani Małgorzata Jarosińska-Jedynak, Minister Funduszy i Polityki Regionalnej, a z ramienia ZUS – prezes Zakładu.

prezes zus podspiuje dokument przy swoim biurku

Program „Dostępność Plus” ma na celu podjęcie kompleksowych działań w obszarze dostępności przestrzeni publicznej, towarów oraz usług. Działania te będą realizowane wspólnym wysiłkiem administracji rządowej, samorządów, przedsiębiorców i organizacji pozarządowych. Będą one ukierunkowane na realną poprawę jakości życia wszystkich obywateli, w tym osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych.