Ścieżka nawigacji

Aktualności

Pierwsze przelewy dofinansowania pobytu w żłobku

Od 1 kwietnia ZUS przyjmuje elektroniczne wnioski o dofinansowanie pobytu dziecka w żłobku. Dofinansowanie wynosi maksymalnie 400 zł miesięcznie, ale nie więcej niż wysokość faktycznej opłaty ponoszonej przez rodziców za dany miesiąc pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Prawo do dofinansowania nie zależy od dochodów rodziny.

ZUS przekazuje dofinansowanie do 20 dnia każdego miesiąca za poprzedni miesiąc, na rachunek bankowy podmiotu prowadzącego żłobek, klub dziecięcy, zatrudniającego dziennego opiekuna lub na rachunek bankowy dziennego opiekuna, który prowadzi własną działalność.

Dofinansowanie przysługuje na dziecko,  na które rodzic nie otrzymuje za ten sam okres rodzinnego kapitału opiekuńczego (RKO). Mogą z niego skorzystać na przykład rodzice: pierwszego i jedynego dziecka w rodzinie albo kolejnego dziecka w rodzinie w wieku przed ukończeniem 12 miesiąca albo po ukończeniu 35 miesiąca, na które ZUS przyznał RKO i rodzice pobrali kapitał w łącznej przysługującej wysokości.

Rodzic mógł złożyć wniosek o dofinansowanie najwcześniej 1 kwietnia 2022 r. Jeśli wniosek trafi do ZUS do końca maja, ZUS może przyznać środki nawet od 1 stycznia, jeśli dziecko uczęszczało w tym czasie do żłobka, klubu dziecięcego lub było pod opieką dziennego opiekuna.

Więcej o dofinansowaniu pobytu w żłobku.